Litany Learning Academy

Ko ho'o 'uluaki taimi eni 'i heni?

Malo e lelei!

Ki ha 'ekisesi kakato ki he ngaahi koosi, 'oku totonu keke fakatupu ma'au ha 'akauni.

Koe me'a pe 'oku fiema'u ko ha 'iusaneimi pea moha paasiueeti,ngaue'aki ia 'ihe foomu 'ihe peesi ko 'eni!

Kapau 'oku 'iai ha taha ia kuo ne 'osi fili 'eia ho'o 'iusaneimi, pea kuo pau leva keke toe feinga fo'ou pea ngaue 'aki ha 'iusaneimi kehe.